Khách sạn Lake Side

23 đường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

EN VN facebook tripadvisor instagram
 

Vị trí

{{WebInfo.locationDescription}}

Địa chỉ

Khách sạn Lake Side

23 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: {{WebInfo.phone}}
Email: {{WebInfo.email}}
Vĩ độ: {{WebInfo.latitude}}, Kinh độ: {{WebInfo.longitude}}


{{info.name}}

{{info.description}}


Ưu đãi đặc biệt

{{offer.description}}

{{p.name}}

Coming Soon ...